Valná hromada TJ Sokola Nespeky – 2017


Jak se již v Nespekách stalo dobrým zvykem, tak poslední den v roce se uskutečnila po Silvestrovském fotbálku valná hromada TJ Sokola Nespeky.

V úvodní části valné hromady zazněly hodnotící zprávy z jednotlivých mužstev. Činnost starší přípravky hodnotil Luděk Rublič, kategorii starších žáků a dorostu měl na starost Jaroslav Myslivec, Aleš Drnec informoval o účinkování staré gardy, o B-týmu referoval úspěšný trenér Pavel Kadeřábek a hodnocení prvního A-mužstva zaznělo z úst předsedy klubu Petra Králíčka.

Pavel Drnec informoval o finanční situaci a hospodaření klubu. Následovalo slovo předsedy, který shrnul činnost klubu TJ Sokola Nespeky za celý rok 2017 a byly to slova především pozitivní.

Velký úspěch měla již tradiční videoprezentace, kterou opět připravil Aleš Drnec. Ta přítomné nejen velmi pobavila, ale opět připomněla to, co náš fotbalový klub ve spolupráci s dalšími spolky obce v roce 2017 uskutečnil.

Rozhodně nechybělo občerstvení a závěrečná diskuze. Zde měli všichni přítomní prostor k otázkám na vedení klubu a hodně se diskutovala otázka mládeže a výchovy mladých hráčů.

Nepochybuji o tom, že klub Sokola Nespeky může být na sebe hrdý a může mít velmi dobrý pocit z toho, co pro občany naší obce dělá a rozhodně je radost poslouchat ta pozitivní slova, která v posledních letech na valné hromadě zaznívají.  Všem, kdo se na úspěšném chodu klubu podílí, za sebe upřímně děkuji. Současně bych rád vyzval i další, kteří jsou ochotni pomoci a trošku ukrojit ze svého volného času a věnovat ho práci v klubu, aby tak učinili. Bezesporu se se tím zvýší šance, že si pozitivních zpráv budeme užívat i v dalších letech.